Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2006

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99, 104/00, 54/03, 83/03 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/06) ter 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97, 22/99) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 28. redni seji, dne 24.08.2006 sprejel naslednji
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2006
 

Na podlagi predloga in sklepov Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 19.07.2006, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2006 kot sledi:

  • NAGRADA AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA se podeli ge. Cilki DIMEC-ŽERDIN
  • ZLATI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2006 se podeli g. Vladu ROJKU
  • SREBRNI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2006 se podeli g. Antonu MERČNIKU
  • BRONASTI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2006 se podeli ga. Marici SIRNIK