Projekt: Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. Ščavnica