Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 17. redni seji dne 23.03.2017 sprejel Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019.

Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019 (PDF)