Načrt razsvetljave v Občini Gornja Radgona (december 2018)

Dokument "Načrt razsvetljave v Občini Gornja Radgona", z datumom december 2018, vsebuje predlog prenove odjemnih mest javne razsvetljave, svetlobno tehnične izračune, tabelarični pregled trenutnega stanja.

Načrt razsvetljave v Občini Gornja Radgona (december 2018) (PDF)

Načrt razsvetljave v Občini Gornja Radgona (december 2018) - PRILOGA (PDF)