Projekt »Večnamenska športna dvorana (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona«