Pokopališče Gornja Radgona (izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti)

Pokopališče Gornja Radgona se nahaju v središču mesta Gornja Radgonana Pokopališki cesti, za glavno avtobusno postajo.

S pokopališčem v Gornji Radgoni upravlja Krajevna skupnost Gornja Radgona na podlagi Odloka o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine  Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 22/1986 z dne 10.07.1986 in št. 3/1990 z dne 25.01.1990).

Za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ima krajevna skupnost sklenjeno pogodbo z izvajalcem Lidija Vrbnjak d.o.o. iz Gornje Radgone.

Na spletni strani izvajalca www.vrbnjak.si so na voljo informacije o izvajanju pogrebnih storitev, o ravnanju v primeru smrti ter javno objavljene aktualne osmrtnice.