POSNETKI SEJ Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (2016-2018)

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).


 

25. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 9. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 9. 2018):

 

24. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 6. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 6. 2018):

 

23. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 4. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 13. 4. 2018):

 


22. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 12. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 22. 12. 2017, teh. popr. 16. 1. 2018):

 

7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 11. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 16. 11. 2017): 

 

21. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 10. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 20. 10. 2017): 

 

20. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 9. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 5. 10. 2017): 


 

19. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 6. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)

Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 6. 2017): 

 
 

18. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 11. 5. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 5. 2017):

 
 

17. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 3. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 3. 2017): 

 

16. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 9. 2. 2017 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (1. del) (objavljeno 13. 2. 2017):

Posnetek celotne seje (2. del) (objavljeno 13. 2. 2017):

 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 12. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 30. 12. 2016):

 

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29. 11. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 2. 12. 2016):14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 9. 9. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, sprejeti sklepi, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 14. 9. 2016):

 
 

13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 7. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 11. 7. 2016):

 

12. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 2. 6. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 6. 6. 2016):


 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 4. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, sprejeti sklepi, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 4. 2016):