Brezplačna pravna pomoč in pravno svetovanje

Možnost brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja
za občane na Občini Gornja Radgona
 

Občina Gornja Radgona tudi v letih 2020, 2021 in 2022 zagotavlja izvajanje brezplačne pravne pomoči in tako svojim občanom omogoča brezplačno pravno svetovanje, ki se v letu 2016 začelo izvajati na sedežu občine v Gornji Radgoni. Do brezplačnega pravnega svetovanja so upravičeni vsi občani občine Gornja Radgona, ne glede na njihov premoženjski status. Pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam.

Navedene storitve nudi odvetniška pisarna mag. Iztok Drozdek, spec., ki kot pogodbeni izvajalec ponuja svetovanje z vseh pravnih področij, in sicer pravno svetovanje na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Poleg brezplačnega pravnega svetovanja, izvajalec upravičencem pomaga tudi pri sestavi vlog za pridobitev morebitne brezplačne pravne pomoči skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči, ter svetuje upravičencem z namenom pospeševanja reševanja različnih zadev.

Brezplačno pravno svetovanje se izvaja na sedežu Občine Gornja Radgona (Partizanska cesta 13, Gornja Radgona – I. nadstropje), dvakrat mesečno, in sicer vsak 1. in 3. delovni ponedeljek v mesecu.

Na brezplačno pravno svetovanje se je potrebno obvezno predhodno naročiti in to najkasneje 4 dni pred dnem, ko se bo izvajala brezplačna pravna pomoč. Občani se lahko naročijo po elektronski pošti, na naslov  ali na telefonsko številko 041/270-883, pri čemer je ob tem treba na kratko omeniti vsebino problema. V kolikor se posamezni upravičenci predhodno ne naročijo, jim izvajalec v predvidenem terminu ni dolžan nuditi storitev.