Možnost začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Obvestilo o možnosti začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (PDF)


OBRAZEC-Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (PDF)
OBRAZEC-Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (DOC)

* * *

Obvestilo o možnosti začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Leta 2018 je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona in leta 2019 spremembe in dopolnitve odloka (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/18, 8/18 in 5/19).

S tem obvestilom želimo javnost posebej seznaniti, da navedeni občinski odlok omogoča, da imajo občani ob izpolnjevanju določenih pogojev možnost začasne 5 letne oprostitve plačila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V prvem odstavku 14. člena navedenega odloka je med drugim namreč določeno, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan Občine Gornja Radgona, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča za stanovanje oziroma družinske stanovanjske hiše. Nadalje je tudi v drugem odstavku 14. člena določeno, da začne teči petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od dneva vselitve v stanovanje ali v stanovanjsko hišo. Dejanska oprostitev se prične s koledarskim letom vložitve vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Na podlagi zgoraj navedenega imajo torej občani Občine Gornja Radgona možnost, da izpolnijo vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za dobo petih let. Izpolnjeno vlogo pošljejo po pošti ali jo osebno prinesejo na Občino Gornja Radgona.

Vlogo je možno dobiti na Občini Gornja Radgona in na spletni strani Občine Gornja Radgona.

Dodatne informacije v zvezi z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so možne po e-pošti danilo.vlaj@gor-radgona.si ali na telefon 02 564 38 24.