sporočila za javnost

DatumNaslov
06.02.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Gornja Radgona (do 25. februarja 2015)
06.02.2015Obvestilo podjetja Saubermacher Slovenija - odpoved odvoza odpadkov v petek, 6. 2. 2015
05.02.2015Posebno obvestilo Glasbene šole Gornja Radgona - pouk v GŠGR, zaradi neugodnih vremenskih razmer, v petek, 6. 2. 2015 v celoti ODPADE
05.02.2015Posebno obvestilo Osnovne šole Gornja Radgona - v petek, 6. februarja 2015 ODPADE POUK in vse načrtovane aktivnosti
02.02.2015Obvestilo o začasni popolni zapori dela murske kolesarske poti v Podgradu na nasipu pri nogometnem igrišču
27.01.2015Dvig vrednosti točke za izračun turistične takse in sprememba višine turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje
21.01.2015Koledar odvozov odpadkov za leto 2015 v občini Gornja Radgona s strani podjetja Saubermacher Slovenija - od 1. 1. 2015 dalje
08.01.2015Obvestilo izvajalcem letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2014 - podaja zaključnih poročil o realizaciji programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2014 - rok do 31. 3. 2015
07.01.2015Začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju januar - marec 2015
07.01.2015Izjava za javnost glede sanacije posedka na občinski cesti LZ 105131 v mestu Gornja Radgona – Cesta na stadion (pri lekarni)
23.12.2014Obvestilo o spremenjenem delovnem času občinske uprave na dan pred praznikom - 24. in 31. 12. 2014
04.12.2014Zahvala občine vsem prostovoljcem in prostovoljkam - ob mednarodnem dnevu prostovoljstva 5. decembra
28.11.2014Zima v prometu - obvestilo o predpisani zimski opremi slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah
18.11.2014Obvestilo o izvajanju asfalterskih del v kraju Črešnjevci zaradi dokončevanja izgradnje komunalne kanalizacije od 18. do 30. 11. 2014
17.11.2014Obvestilo krajanom Gornjih Ivanjc - asfaltiranje prekopov cest in hišnih priključkov na trasi novega vodovoda Gornji Ivanjci
14.11.2014Imenovanje podžupana Občine Gornja Radgona in vršilke dolžnosti direktorice Občinske uprave Občine Gornja Radgona
11.11.2014Obvestilo o pretočnosti prometa v času izvajanja del (izgradnja transportnega vodovoda in kanalizacije v državno regionalno cesto) v mestu Gornja Radgona, od križišča s Cesto na Stadion do krožišča na Partizanski cesti
10.11.2014Izjava za javnost glede postopkov v zvezi z nakupom poslovnega deleža v Domu starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
05.11.2014Novinarska konferenca ob primopredaji poslov med prejšnjim županom in novoizvoljenim županom - 7. novembra 2014
29.10.2014Akcija brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov vozil (od 6. do 8. novembra 2014)