sporočila za javnost

DatumNaslov
13.07.2015Obvestilo o prekuhavanju pitne vode v občini Gornja Radgona
09.07.2015Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
06.07.2015Obvestilo o racionalni porabi pitne vode
16.06.2015Županov sprejem najuspešnejših učenk in učencev osnovnih šol, ki so v šolskem letu 2014/2015 dosegali nadpovprečne dosežke in rezultate na področju športa - 16. junija 2015
26.05.2015OBVESTILO o odprtju in delovanju OBČINSKE BLAGAJNE na območju občine Gornja Radgona
26.05.2015Novinarska konferenca z informacijo o poteku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona« - 27. maja 2015
13.05.2015Obvestilo o zapori državne ceste skozi mesto Gornja Radgona in naselje Podgrad, zaradi gradnje transportnega vodovoda, od 18. 5. do 27. 7. 2015
11.05.2015Obvestilo o delni in popolni zapori občinske ceste LC 104051 Gornja Radgona - Norički Vrh - Aženski Vrh - II. faza v času od 11. 5. do 30. 6. 2015 zaradi nadaljevanja modernizacije ceste
05.05.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Gornja Radgona (do 28. maja 2015)
24.04.2015Obvestilo - dvorana v objektu Špital bo nov uradni prostor v občini Gornja Radgona za sklepanje zakonskih zvez
24.04.2015Obvestilo občanom - seznanitev s pričetkom izdelave strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno območje občine Gornja Radgona
20.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
15.04.2015Cenik uporabnine površin na TŠC Trate in uporabnine prostorov Stadiona G. Radgona
08.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami
20.03.2015Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2014
26.02.2015Obvestilo o spremembi materiala pri gramoziranju makadamskih cest in poti v občini
24.02.2015Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju (40 % popust pri ceni storitve) - od 1. 2. do 31. 3. 2015
06.02.2015Novinarska konferenca z informacijo o poteku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona« - 10. februarja 2015
06.02.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Gornja Radgona (do 25. februarja 2015)
06.02.2015Obvestilo podjetja Saubermacher Slovenija - odpoved odvoza odpadkov v petek, 6. 2. 2015