Sestava

Seznam članic in članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
(v mandatnem obdobju 2014-2018):

Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je imenovan v sestavi:

  • Dr. Suzana BRAČIČ (predsednica)
  • Marija FLEGAR (podpredsednica)
  • Zlatko MULEC
  • Marta NJIVAR
  • Zlatko ŠAJHAR


Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.