razpisi

DatumNaslov
12.07.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 5. 8. 2016)
06.07.2016Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
23.06.2016JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2015 + PRIJAVNICE (rok do 8. 8. 2016)
17.06.2016JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2016 + RAZPISNI OBRAZEC (rok do 8. 8. 2016)
16.06.2016Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Dragotinci)
16.06.2016Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Lomanoše)
16.06.2016Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)
20.05.2016JAVNO NAROČILO: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili“
06.05.2016JAVNO NAROČILO: “Izgradnja občinskih cest v občini Gornja Radgona“
06.05.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2016 – prvi del + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 1. 6. 2016)
04.05.2016JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do 1. 6. 2016)
26.04.2016JAVNO NAROČILO: “Izvedba fekalne in meteorne kanalizacije v občini Gornja Radgona“
25.04.2016JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona
08.04.2016JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 29. 4. 2016)
23.03.2016JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do vključno 20. 4. 2016)
21.03.2016Obvestilo o objavi: Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2016 (rok za prijavo je 13. 5. 2016)
21.03.2016Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: 8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji (rok do 9. 4. 2016)
16.03.2016NAROČILO male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok OŠ dr. Antona Trstenjaka za šolsko leto 2016/2017“
11.03.2016NAROČILO male vrednosti: “Izdelava Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona“
11.03.2016JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 30. 5. 2016)