sporočila za javnost

DatumNaslov
03.10.2018Osnutek OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. številka 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci
18.09.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo lokalnih volitev
17.09.2018EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 - Občina Gornja Radgona zaključuje s projektom »Ureditev poti za pešce«
14.09.2018Spremenjen uradni elektronski poštni naslov Občine Gornja Radgona - od 16. 9. 2018 dalje
06.09.2018SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona
03.09.2018UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018
03.09.2018Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 9. do 31. 10. 2018
24.08.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
07.08.2018Obvestilo o Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019 (prijave do 16. 8. 2018)
07.08.2018Povabilo k sodelovanju in možnost predstavitve na sejmu AGRA 2018 na razstavnem prostoru Občine Gornja Radgona (zbiranje prijav do 10. 8. 2018)
01.08.2018Racionalna poraba pitne vode na vodarni Podgrad – Segovci
16.07.2018ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (od 25. do 30. 8. 2018)
22.06.2018Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2017/2018
08.06.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«
31.05.2018Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 4/2018 z dne 31. 5. 2018
14.05.2018Obvestilo glede spremembe prometne ureditve (zapore cest) dne 19. 5. 2018 ob 38. Maratonu treh src
26.04.2018Sporočilo za javnost o varstvu pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov
24.04.2018Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18.04.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo predčasnih državno - zborovskih volitev
18.04.2018Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 3/2018 z dne 18. 4. 2018