Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: november 2002
Datum druge prenove spletnega mesta: oktober 2009
Datum zadnje prenove spletnega mesta: marec 2018


Naročnik: Občina Gornja Radgona

Koordinator prenove spletne strani s strani naročnika:


Uredništvo spletne strani:
Spletno stran www.gor-radgona.si ureja uredništvo, ki ga sestavljajo zaposleni v Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Kakršenkoli komentar, pripombo ali željo lahko posredujete posameznim urednikom preko elektronske pošte ali na elektronski naslov .

Uredniki:
, glavni urednik

 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 110/2013, 56/15 in 63/16 – ZKUASP).