sejna gradiva in sklepi

DatumNaslovRubrika
02.03.2023Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 2. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
13.01.20232. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 1. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
09.12.2022Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 12. 2022 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)Gradiva občinskega sveta
07.12.2022Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 14. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
16.11.20227. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 24. 11. 2022) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)Gradiva občinskega sveta
24.10.2022Seji delovnih teles občinskega sveta pred 6. izredno sejo občinskega sveta (26. oktobra 2022)Seje delovnih teles
24.10.20226. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 10. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
07.10.2022Seja delovnega telesa občinskega sveta pred 5. izredno sejo občinskega sveta (10. oktobra 2022)Seje delovnih teles
06.10.20225. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 13. 10. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
22.09.2022Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 13. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
14.09.2022Seje delovnih teles občinskega sveta pred 14. redno sejo občinskega sveta (19. in 20. septembra 2022)Seje delovnih teles
12.09.202214. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 9. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
27.07.2022Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2022Gradiva občinskega sveta
23.06.2022Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 12. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
17.06.2022Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 11. in 12. redno sejo)Gradiva občinskega sveta
14.06.2022Seje delovnih teles občinskega sveta pred 13. redno sejo občinskega sveta (20. in 21. junija 2022)Seje delovnih teles
13.06.202213. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 6. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
29.04.2022Seje delovnih teles občinskega sveta pred 12. redno sejo občinskega sveta (5., 9. in 10. maja 2022)Seje delovnih teles
29.04.202212. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 5. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
15.04.2022Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2021 (predlog v sprejem)Gradiva občinskega sveta