KS Negova

 • Naslov: Krajevna skupnost Negova, Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci
 • Telefon: 02 560 90 60 (na občini: 02 564 38 16)
 • E-pošta:
 • Matična številka: 5031630
 • Davčna številka: 46555048
 • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363169
 • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Negova (9 članov)
 • Odgovorna oseba: Franc Žižek – predsednik sveta krajevne skupnosti
 • Strokovna sodelavka: Simona Golnar – tajnica KS
 • Območje delovanja (8 naselij): Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh in Rodmošci
 • Uradne ure: torek od 7.00 do 11.00 in četrtek od 11.00 do 15.00