KS Negova

 • Naslov: Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci
 • Telefon: 02/560-90-60
 • E-pošta:
 • Matična številka: 5031630
 • Davčna številka: 46555048
 • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363169
 • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Negova (8 članov)
 • Odgovorna oseba: Štefan Pucko – predsednik sveta krajevne skupnosti
 • Strokovna sodelavka: Marijana Kocmut – tajnica KS
 • Območje delovanja (8 naselij): Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh in Rodmošci
 • Uradne ure: torek od 7.00 do 15.00, četrtek od 11.00 do 15.00 in petek od 7.00 do 13.00