KS Negova

 • Naslov: Krajevna skupnost Negova, Negova 37, 9245 Spodnji Ivanjci
 • Telefon: 02 560 90 60 (na občini: 02 564 38 16)
 • E-pošta:
 • Matična številka: 5031630
 • Davčna številka: 46555048
 • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363169
 • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Negova (9 članov)
 • Odgovorna oseba: Franc Žižek – predsednik sveta krajevne skupnosti
 • Območje delovanja (8 naselij): Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh in Rodmošci
 • Strokovna sodelavka: Vesna Šoštarič – tajnica KS
 • Uradne ure: na sedežu KS do nadaljnjega ni uradnih ur

 

Za potrebe KS je Poslovna sekretarka (Vesna Šoštarič) dosegljiva na sedežu občine vsak delovni dan v okviru delovnega časa občinske uprave: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna št. 25 – I. nadstropje), kontaktna telefonska številka: 02 564 38 16 – Vesna Šoštarič, kontaktna e-pošta: vesna.sostaric@gor-radgona.si.