Arhiv sej

Arhiv sej občinskega sveta z dnevnimi redi posameznih sej in sprejetimi sklepi od leta 2002 naprej je na voljo v sporočilni rubriki "Sejna gradiva in sklepi". V tej sporočilni rubriki je od leta 2004 naprej na voljo v elektronski obliki tudi večina gradiv k posameznim točkam dnevnih redov sej občinskega sveta.

V spodnjih rubrikah je na voljo register sprejetih dnevnih redov preteklih sej občinskega sveta ter tudi sprejeti zapisniki preteklih sej občinskega sveta po mandatnih obdobjih.