sporočila za javnost

DatumNaslov
21.11.2019Informativno poročilo o stanju projektov in investicij Občine Gornja Radgona v letu 2019
18.11.2019Izjava glede začasne odprte deponije gradbenega materiala za potrebe izvedbe modernizacije občinskih cest v letu 2019
14.11.2019Gospodarstvo v občini Gornja Radgona z največjo prodajo na tujih trgih med Pomurskimi občinami
29.10.2019Obvestilo - dne 2. 11. 2019 bo zaprt Zbirni center Gornja Radgona
29.10.2019Vzpostavljen Facebook profil občine
25.10.2019Akcija brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov vozil (od 7. do 9. novembra 2019)
21.10.2019Obvestilo delodajalcem - brezplačna delavnica “Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov“ - 14. 11. 2019
18.10.2019TEK MIRU iz Gornje Radgone čez Avstrijo do Cankove - 20. oktobra 2019
09.10.2019Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36
01.10.2019Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2019 z dne 1. 10. 2019
25.09.2019Tiskovna konferenca - 3. oktobra 2019 v Gornji Radgoni
25.09.2019Javno naznanilo o Javni razgrnitvi Predloga modelov vrednotenja nepremičnin (od 1. do 30. 10. 2019)
06.09.2019Projekt »OKROG SLOVENIJE« (tek skozi območje občine Gornja Radgona v torek, 10. 9. 2019)
04.09.2019Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 9. do 31. 10. 2019
03.09.2019Evropski teden mobilnosti 2019 – GREMO PEŠ! (program dejavnosti v tednu mobilnosti v občini Gornja Radgona od 16. do 22. septembra 2019)
28.08.2019JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36 (od 29. 8. 2019 do 30. 9. 2019)
28.08.2019JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
22.08.2019Obvestilo najemnikom neprofitnih občinskih stanovanj o dvigu višine najemnine z dnem 1. 9. 2019
21.08.2019ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2019 (od 24. do 29. 8. 2019)
09.07.2019Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2018/2019