Druga področja

V spodnjih rubrikah so na voljo informacije glede različnih področij delovanja v občini. Vsebine vseh rubrik še niso na voljo in so v pripravi.

Posamezne informacije glede so dosegljive in predstavljene tudi v drugih rubrikah te spletne strani, v sprejetih veljavnih dokumentih občine ter v določenih občinskih predpisih znotraj kataloga informacij javnega značaja

Ključna področja delovanja občine so predstavljena v Strategiji razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023, katera je temeljni strateški dokument, ki omogoča lažje načrtovanje, sistematično izvajanje projektov ter primerno dinamiko investicij.