Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) je Občina Gornja Radgona nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.gor-radgona.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti). To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Občine Gornja Radgona prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Varstvo osebnih podatkov
Občina Gornja Radgona zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila
Občina Gornja Radgona in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Občine Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.gor-radgona.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Hipertekstualne povezave
Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Občine Gornja Radgona onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Občina Gornja Radgona ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.