Občinska volilna komisija

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ima občina občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet.

Kontaktni podatki:
OBČINA GORNJA RADGONA
Občinska volilna komisija
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

tel.: 02 564 38 38, 02 564 38 10 ali 02 564 38 18
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: