Kronika občine

Občinska uprava Občine Gornja Radgona je leta 2003 pričela urejati Kroniko občine, ki se je vodila do konca leta 2014. Besedila in večino gradiva je pripravljal in priskrbel takratni kronist Milan Nekrep. V tej rubriki lahko prebirate le del kronike oz. le besedila, ki so bila posebej zapisana o posameznem dogodku. Sestavni del Kronike občine so  tudi fotografije, izrezki iz člankov, vabila, programi, razni katalogi in brošure, ki žal tukaj niso vidne. Kronika občine se v fizični obliki z vsemi prilogami hrani v prostorih Tajništva župana in je v vpogled vsakomur, ki to želi.

Kronika Občine Gornja Radgona 2008

Kronika Občine Gornja Radgona 2007

Kronika Občine Gornja Radgona 2006

Kronika Občine Gornja Radgona 2005

Kronika Občine Gornja Radgona 2004

Kronika Občine Gornja Radgona 2003


Z letom 2018 se je za Občino Gornja Radgona ponovno začelo s pisanjem KRONIKE Občine Gornja Radgona. Vsebino kronike dogodkov v tiskani in elektronski obliki pripravlja in piše javni zavod Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona. Zavod za vsako preteklo koledarsko leto do konca meseca januarja dostavi tiskan izvirnik in elektronski izvod kronike Občinski upravi Občine Gornja Radgona, kjer se potem trajno hrani. Dostavljen tiskan izvirnik za vsako preteklo koledarsko leto bo javnosti na voljo na sedežu občine. Elektronski izvod kronike bo po dostavi javno objavljen na uradni spletni strani občine.