Predstavitev podžupana

David Roškar - podžupan

David ROŠKAR, podžupan Občine Gornja Radgona 

Rojen 21. 3. 1968 v Mariboru. Stanuje v Črešnjevcih, kjer je preživljal tudi otroštvo.

Osnovno šolo je obiskoval v Gornji Radgoni. Po končani osnovni šoli, se je vpisal na srednjo strojno šolo v Murski Soboti,  smer strojni tehnik in jo leta 1988 uspešno končal. Po končani srednji šoli se je vpisal na Fakulteto za strojništvo v Mariboru. Leta 1997 je na tej fakulteti diplomiral in pridobil izobrazbo univerzitetnega diplomiranega inženirja. Istega leta se je zaposlil na Gimnaziji  v Murski Soboti kot učitelj matematike, kjer je nadomeščal sodelavko na porodniškem dopustu. Leta 1998 se je zaposlil na Srednji poklicni in tehniški šoli, kjer je zaposlen tudi danes na mestu učitelja strokovno teoretičnih predmetov.

Je član več društev, ki delujejo v občinah Gornja Radgona in Radenci.
Je večletni član Občinskega sveta in Statutarne komisije, ki deluje kot redno delovno telo Občinskega sveta.
Je tudi veliki ljubitelj športa in član ŠD Radenci.

Od 1. 3. 2019 opravlja funkcijo podžupana nepoklicno.
DELO IN NALOGE PODŽUPANA

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

​Gospoda Davida ROŠKARJA je za podžupana Občine Gornja Radgona s sklepom imenoval župan Občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko, na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona. V okviru svojih delovnih obveznosti bo pokrival področje družbenih dejavnosti in društvene sfere. Aktivno bo sodeloval v delovnih telesih občinskega sveta ter po dogovoru z županom opravljal protokolarne obveznosti z navedenih in tudi drugih področij. V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana bo nadomeščal župana. Podžupan je funkcijo uradno nastopil s 1. 3. 2019 in jo opravlja nepoklicno.