Predstavitev podžupana

Miran DOKL, podžupan Občine Gornja Radgona

Županja Urška Mauko Tuš je uradno imenovala Mirana Dokla za podžupana Občine Gornja Radgona, ki je dne 1. 2. 2023 nastopil funkcijo podžupana, katero bo opravljal nepoklicno.

Podžupan bo v primeru odsotnosti ali zadržanosti županje nadomeščal županjo. V času nadomeščanja županje bo opravljal tekoče naloge iz pristojnosti županje in posamezne naloge, za katere ga županja pooblasti.

Podžupan Miran Dokl bo imel uradne ure ob sredah od 15.00 do 17.00 ure, v pisarni št. 21 v I. nadstropju na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.


DELO IN NALOGE PODŽUPANA

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.