Strategija občine in projekti

V nadaljevanju so predstavljeni sprejeti strateški in razvojni dokumenti Občine Gornja Radgona.

Krovni aktualni dokument med njimi je Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023, kateri je temeljni strateški dokument, ki omogoča lažje načrtovanje, sistematično izvajanje projektov ter primerno dinamiko investicij.