Strategija občine in projekti

V nadaljevanju so predstavljeni sprejeti strateški in razvojni dokumenti Občine Gornja Radgona.

Krovni aktualni dokument med njimi je Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023, kateri je temeljni strateški dokument, ki omogoča lažje načrtovanje, sistematično izvajanje projektov ter primerno dinamiko investicij. 

Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023Strategija za mlade v Občini Gornja Radgona 2017 – 2021Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona 2016 – 2019Projekt Ohranjanje dediščine Iz globin: čezmejni kulturno-turistični potencial - deProfundisSkupni projekt: »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«Projekt: Vzpostavitev nove blagovne znamke kot nadgradnja blagovne znamke »Mesto sejmov in penine« (akronim operacije: Radgonski simboli)Projekt: Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina (akronim operacije: Razgledne točke Strmina)Projekt »Večnamenska športna dvorana (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona«Načrt razsvetljave v Občini Gornja Radgona (februar 2023)Projekt »Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza«Projekt »WiFi4EU«Projekt »Ureditev poti za pešce«Projekt »Izgradnja centra za krepitev zdravja«Projekt »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženostiProjekt: Celostna prometna strategija Občine Gornja RadgonaProjekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure 2. sklop - Občina Gornja RadgonaProjekt »Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova«Projekt: Prenova JR - Javna razsvetljava Gornja RadgonaProjekt: Izgradnja turistično športnega centra Trate (slačilnice s tribuno oz. dom športa TŠC Trate)Projekt: Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona – ČrešnjevciProjekt SKUPAJ - Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad RadkersburguProjekt: Zaključna faza obnove kulturnega spomenika ŠPITAL Gornja RadgonaProjekt: Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp. Ivanjci in KS Sp. ŠčavnicaLEK - Lokalni energetski koncept Občine Gornja Radgona (2011 - 2021)Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013Projekt 3 PARKIRazvojni program občine Gornja Radgona za obdobje za obdobje 2004 - 2008Energetska zasnova Občine Gornja Radgona