Zbirka uradnih objav

Od leta 1993 do leta 1996 je kot uradno glasilo občine bil določen Uradni list Republike Slovenije (vse uradne objave občine so brezplačno na voljo v posameznih številkah na spletni strani uradnega lista).

Od konca leta 1996 do leta 1999 je kot uradno glasilo občine bil določen Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona (zbirka od št. 1 z dne 1. 12. 1996 do št. 23 z dne 15. 6. 1999 je na voljo v rubriki spodaj).

Od leta 1999 do leta 2003 je kot uradno glasilo občine bil določen Uradni list Republike Slovenije (vse uradne objave občine so brezplačno na voljo v posameznih številkah na spletni strani uradnega lista).

Od 9. 7. 2003 naprej je kot uradno glasilo občine bilo določeno Uradno glasilo Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih (zbirka od št. 1 z dne 15. 8. 2003 do št. 94 z dne 1. 10. 2015 je na voljo v rubriki spodaj).

Od meseca oktobra 2015 naprej je s Statutom Občine Gornja Radgona določeno, da predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona  (zbirka od št. 1/2015 z dne 15. 10. 2015 do zadnje številke 9/2023 z dne 22. 12. 2023 je na voljo v rubriki spodaj).

Na podlagi sprememb in dopolnitev Statuta Občine Gornja Radgona se od meseca januarja 2024 dalje predpisi občine objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin (vse uradne objave občine so brezplačno na voljo v posameznih številkah na spletni strani www.lex-localis.info). 

* * *