Sestava

Seznam članic in članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
(v mandatnem obdobju 2023-2026):

Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je imenovan v sestavi:

  • Marija FLEGAR
  • Marjan GOLOB
  • Ivanka KALIČ
  • Petra KAUČIČ
  • Anica KOTNIK
  • Mateja PRAJNDL
  • Ines ŽELKO


Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.


Sestave nadzornega odbora v preteklih mandatih: