Mednarodno sodelovanje

Gornja Radgona se je zaradi obmejne lega uveljavila tudi mednarodno. Ima pogoje za razvoj turizma kot gospodarske panoge, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih danosti. Gornja Radgona je kot obmejno mesto partnersko povezana s sosednjim mestom Bad Radkersburg v Avstriji, partnersko pobratena pa je tudi z občino Mladenovac v Srbiji in mestom Bruchsal – Helmsheim v Nemčiji.

Za področje mednarodnega sodelovanja občine deluje v okviru občinskega sveta občine Odbor za mednarodno sodelovanje, ki obravnava možnosti povezav in sodelovanja Občine Gornja Radgona z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti na različnih področjih delovanja. Odbor usklajuje vsakoletni program sodelovanja, predlaga skupne projekte in jih v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev občine spodbuja.

Dosedanje aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja občine so imele praviloma pozitivne učinke. Na splošno pa je pobratenje koristno za skupnosti, tako glede spoznavanja novih ljudi in kultur, solidarnosti, kot tudi deljenja informacij, izmenjav primerov dobre prakse ter skupnega reševanja raznih problemov. Skupine, ki so se med seboj obiskale, so izmenjevale znanje in izkušnje ter pridobivale nova znanja in vedenja. Z izmenjavami se je tako širil prostor prepoznavanja podobnosti in sprejemanja drugačnosti, kar je posledično pomenilo večjo odprtost za nove ideje in toleranco. Z majhnimi koraki pa se skuša izmenjevati koristi na področju gospodarstva in varstva okolja.

V zadnjih letih Občina Gornja Radgona prioritetno razvija in krepi sodelovanje s partnerskim mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji ter pobrateno občino Mladenovac v Srbiji. V okviru zagotovljenih proračunskih sredstev tako občina realizira različne dogodke in aktivnosti - v občini in izven občine.

O pomenu pobratenj in virih financiranja za ta namen si lahko preberete več na tej povezavi: https://skupnostobcin.si/pobratenja/

Več podrobnosti glede mednarodnega sodelovanja Občine Gornja Radgona je na voljo v spodnjih rubrikah.