Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja občine v letu 2009

 

Na podlagi zagotovljenih občinskih proračunskih sredstev so na področju mednarodnega sodelovanja občine bili praviloma na podlagi predlogov Odbora za mednarodno sodelovanje realizirani različni dogodki in aktivnosti, prioritetno pa se je nadaljevalo sodelovanja s pobratenim mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji ter pobrateno  občino Mladenovac v Srbiji.

Na področju mednarodnega sodelovanja občine Gornja Radgona so se v letu 2009 odvijali in finančno podprli spodaj navedeni dogodki izven naše občine in v naši občini, in sicer:

  • SRBIJA: Izvedba dvodnevnega obiska župana Občine Gornja Radgona z delegacijo meseca aprila v Mladenovcu. Organizacija dvodnevnega obiska delegacije iz Mladenovca meseca junija v Gornji Radgoni. Sofinanciranje in organizacija medsebojne izmenjave in nastopov glasbenih skupin iz Srbije in Gornje Radgone, meseca julija na Popku v Gornji Radgoni in meseca avgusta v Mladenovcu. Organizacija in izvedba obiska delegacije iz pobratene občine Mladenovac v času občinskega praznika v Gornji Radgoni.
  • NEMČIJA: Sofinanciranje obiska Harmonikarskega orkestra iz Potsdama v Nemčiji in izvedbe skupnega koncerta z Glasbeno šolo Gornja Radgona meseca aprila v Gornji Radgoni. Podpora turističnemu obisku delegacije iz pobratenega mesta Bruchsal-Helmsheim meseca maja v občini Gornja Radgona. Koordinacija sodelovanja s pobrateno občino na različnih področjih.
  • AVSTRIJA: Sofinanciranje izvedbe spomladanskega koncerta KD Pihalni orkester Gornja Radgona skupaj s Stadtkapelle Bad Radkersburg iz Avstrije meseca marca v Gornji Radgoni. Sofinanciranje in soorganizacija koncerta skupine Music&Voice iz BORG-a Bad Radkersburg skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona meseca junija v Gornji Radgoni. Sofinanciranje izvedbe koncerta učiteljev ZGŠ Maestro v mednarodnem projektu meseca oktobra v Bad Radkersburgu.
  • DRUGO: Finančna podpora Slavističnemu društvu Prekmurja, Prlekije in Porabja pri organizaciji Slovenskega slavističnega kongresa 2009 meseca oktobra v Monoštru. Finančna podpora Društvu upokojencev Gornja Radgona pri organizaciji glasbeno-plesne prireditve »Večer pesmi in plesa« s sodelovanjem porabskih Slovencev meseca septembra v Gornji Radgoni. Finančna podpora Turističnemu društvu Negova – Sp. Ivanjci ob obisku in predstavitvi skupine Mušketirjev iz Češke – Revelin meseca julija v okviru srednjeveških delavnic v Negovi.