Posnetki sej

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).

Celotni potek seje občinskega sveta se snema s tonsko ali avdio-video snemalno napravo. Posnetki javnih sej občinskega sveta so javno dostopni preko spletne strani občine. Posnetki sej občinskega sveta se na svetovnem spletu objavljajo z namenom obveščanja javnosti, predvsem zaradi transparentnosti delovanja ter zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem sveta. Posnetki javnih sej občinskega sveta se na spletni strani občine objavijo najkasneje v roku sedmih delovnih dni po seji sveta in so na voljo javnosti največ en mesec po konstituiranju novega občinskega sveta.

Posnetki so objavljeni v okviru sklica posamezne seje občinskega sveta v sporočilni rubriki "Sejna gradiva in sklepi", vključno s kompletnimi gradivi za seje v elektronski obliki.

V nadaljevanju so povzeti sklici sej občinskega sveta, ki vključujejo objavljene posnetke sej.