POSNETKI SEJ Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (2018-2022)

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 6. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)

Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 6. 2021):
 

9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 5. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)

Posnetek celotne seje (objavljeno 10. 5. 2021):
 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 11. 3. 2021 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 3. 2021):

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 9. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 9. 2020):


 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 12. 2019):
 

5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 23. 12. 2019):
1. DEL:

2. DEL:

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 9. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 25. 9. 2019):


 


3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 6. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 10. 6. 2019):

 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 4. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 4. 2019):


1. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 3. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 15. 3. 2019):


 

Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2018 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 21. 12. 2018):