Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo - kontaktne informacije:

Naslov:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Telefon: 02 / 564 38 37

E-pošta:


Uradne ure:

v prostorih Občine Gornja Radgona (pisarna št. 56 in 58 - III. nadstropje)
- vsak ponedeljek 8.00 - 10.00

v prostorih Občine Apače
- vsak petek 9.00 - 10.00

v prostorih Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
- vsako sredo 9.00 - 10.00


PRAVNA PODLAGA
Občine Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici so z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« ustanovile skupno občinsko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici« (v nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Sedež skupne uprave je v občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.

Službe skupne uprave so:
-    medobčinska inšpekcijska služba,
-    medobčinsko redarstvo.
 

OBRAZEC - prijava nepravilnosti medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu (PDF)


IMENIK ZAPOSLENIH

INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu - Mag. Aleš POTOČNIK

Mag. Aleš POTOČNIK
magister znanosti in dipl. upr. org.
Pisarna št. 56 - III. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 37

OBČINSKI REDAR v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu - Damjan FRAS

Damjan FRAS

Pisarna št. 58 - III. nadstropje
tel.: 02 / 564 38 37

OBČINSKI REDAR v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu - Vesna FLISAR

Vesna FLISAR

Pisarna št. 58 - III. nadstropje
tel.: 02 / 564 38 37