Grb, zastava in praznik občine

Občina Gornja Radgona ima svoje simbole, in sicer grb, zastavo in praznik občine. S temi simboli se občina javno predstavlja in promovira navzven v javnosti. V nadaljevanju so posamezni simboli in njihove pravne podlage podrobneje predstavljeni.

 

 

Grb Občine Gornja Radgona

Grb Občine Gornja Radgona

Občina Gornja Radgona ima svoj grb. Grb ima obliko ščita, ki je spodaj zaokrožen, zgoraj pa sta stranici spiralno zaviti.

Zastava Občine Gornja Radgona

Zastava Občine Gornja Radgona

Zastava Občine Gornja Radgona je pravokotne oblike, v razmerju 1:2 glede na širino in dolžino. Sestavljena je iz dveh horizontalno ležečih, enako velikih barvnih ploskev, ki ju razmejuje bela črta.

Praznik Občine Gornja Radgona

Praznik Občine Gornja Radgona

Za občinski praznik Občine Gornja Radgona določen 1. oktober