KS Črešnjevci-Zbigovci

  • Naslov: Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci, Črešnjevci 81, 9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02 561 18 12 (na občini: 02 564 38 16)
  • Matična številka: 5031672
  • Davčna številka: 30298814
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363557
  • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci (7 članov)
  • Odgovorna oseba: Marjan Ščančar – predsednik sveta krajevne skupnosti
  • Območje delovanja (6 naselij): Črešnjevci Zbigovci, Orehovci, Orehovski Vrh, Ptujska Cesta in Police
  • Strokovna sodelavka: Vesna Šoštarič – tajnica KS
  • Uradne ure: na sedežu KS do nadaljnjega ni uradnih ur

 

Za potrebe KS je Poslovna sekretarka (Vesna Šoštarič) dosegljiva na sedežu občine vsak delovni dan v okviru delovnega časa občinske uprave: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna št. 25 – I. nadstropje), kontaktna telefonska številka: 02 564 38 16 – Vesna Šoštarič, kontaktna e-pošta: vesna.sostaric@gor-radgona.si.