KS Gornja Radgona

  • Naslov: Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02/561-12-75
  • E-pošta:
  • Matična številka: 50197020000
  • Davčna številka: 43188222
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363363
  • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona (10 članov)
  • Odgovorna oseba: Bogdan Šajnovič – predsednik sveta krajevne skupnosti
  • Strokovna sodelavka: Nina Borovič – tajnica (nadomešča jo Anita Pintarič)
  • Uradne ure: sreda od 14.00 do 16.00, preostali čas pa sedežu občine v pisarni št. 25/I v času uradnih ur za stranke v glavni pisarni (vložišču)