razpisi

DatumNaslov
27.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2022 (rok do vključno 5. 4. 2022)
27.01.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stavbni zemljišči k.o. Hercegovščak)
21.01.2022Obvestilo kmetovalcem o razpisih MKGP: trije javni razpisi za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov
21.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2022 (rok za oddajo vlog do vključno 29. 7. 2022)
06.01.2022JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - tretja ponovitev postopka“
27.12.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
17.12.2021JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stavbni zemljišči k.o. Hercegovščak)
09.12.2021JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje v Gornji Radgoni)
07.12.2021JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - druga ponovitev postopka“
01.12.2021JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (štiri nezazidana stavbna zemljišča v Gornji Radgoni)
30.11.2021JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 15. 1. 2022)
16.11.2021JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2020/2021 (rok do 1. 12. 2021)
03.11.2021JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - ponovitev postopka“
25.10.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2021 (drugi del) - rok do vključno 8. 11. 2021
25.10.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
14.09.2021JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova“
20.08.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona, v letu 2021 (rok do vključno 20. 9. 2021)
19.08.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Hercegovščak)
06.08.2021Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2021-2022
06.08.2021Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2021 – I. del