razpisi

DatumNaslov
17.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja nepremičnin v uporabo (k.o. Gornja Radgona)
15.06.2022JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2022 (rok do vključno 10. 8. 2022)
14.06.2022Javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti
10.06.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje)
10.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
08.06.2022Obvestilo o razpisih Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpisi za študijske programe in projekte 2022
03.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - najem prostora (k.o. Gornja Radgona)
01.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
25.05.2022Objava Krajevne skupnosti Gornja Radgona: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v uporabo (poslovni prostor - Trg svobode 12, Gornja Radgona)
23.05.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Hercegovščak)
17.05.2022JAVNO NAROČILO: “Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni - ponovitev postopka“
12.05.2022Obvestilo o razpisu Društva prijateljev mladine Gornja Radgona: RAZPIS za zdravstveno letovanje otrok v Baški v letu 2022
12.05.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
26.04.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2022 (prvi del) - rok do vključno 11. 5. 2022
05.04.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Police)
01.04.2022Obvestilo kmetovalcem o razpisih MKGP: podaljšanje dveh javnih razpisov v kmetijstvu iz naslova podukrepa 4.1
29.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Gornja Radgona)
18.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
07.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem (k.o. Gornja Radgona)
01.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)