POSNETKI SEJ Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (2022-2026)

Posnetki sej občinskega sveta se od meseca aprila 2016 dalje objavljajo na spletni strani v skladu z 52. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016).
 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 1. 2023 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 27. 1. 2023):

 

Konstitutivna 1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 15. 12. 2022 (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo, POSNETEK)
Posnetek celotne seje (objavljeno 16. 12. 2022):