sporočila za javnost

DatumNaslov
26.10.2021Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2021 z dne 26. 10. 2021
26.10.2021Modernizacija občinskih cest
26.10.2021Obnova Gasilskega doma v Gornji Radgoni
26.10.2021Projekt izgradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona
26.10.2021Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza
20.10.2021Posnetek reportaže prireditev in otvoritev različnih pridobitev v sklopu praznovanja 26. občinskega praznika
19.10.2021Sporočilo za javnost - 131 let in teden po odprtju proge spominska vožnja z vlakom med Gornjo Radgono in Ljutomerom
19.10.2021Izšlo Glasilo Občine Gornja Radgona, številka 8, oktober 2021
13.10.2021Čestitka Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona ob 26. prazniku občine - 1. oktobra 2021
12.10.2021Izjava župana o aktualnih temah v občini
06.10.2021Stališča do pripomb na ponovno razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN za prostorsko enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
06.10.2021Video prispevek o slavnostni akademiji in odprtju dveh razstav v počastitev 26. praznika Občine Gornja Radgona, dne 1. oktobra 2021
01.10.2021Promocijski filmček ob obeležitvi praznovanja 26. praznika Občine Gornja Radgona
30.09.2021Radijska oddaja: Aktualno - pogovor z županom, ki je bila 29. septembra 2021
28.09.2021Obvestilo - projekt »Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona« se nadaljuje in prehaja v zaključno fazo - izvajanje del na ulici Cesta na stadion
24.09.2021Izvajanje brezplačnih tematskih delavnic za občane (psihosocialni program) - od 24.9.2021 dalje
24.09.2021JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22, parcele št. 741, 743 in 744 v k.o. 197–Orehovci
23.09.2021Predstavitev čezmejnega projekta »Co_Operation« na sejmu SOBRA 2021 - 24. 9. 2021
22.09.2021Obvestilo o izvajanju vzdrževalnih del na visokovodnem nasipu proti Podgradu
20.09.2021Obvestilo - Slovenska vojska se bo predstavila na sejmu SOBRA v Gornji Radgoni