sporočila za javnost

DatumNaslov
21.04.2021Poročilo župana o dogodkih in dogajanju v naši občini
20.04.2021Vzpostavitev nove blagovne znamke kot nadgradnja blagovne znamke »Gornja Radgona – Mesto sejmov in penine« (umestitev skulpture in ureditev obstoječega krožišča v bližini mejnega prehoda)
20.04.2021Krožišče v centru mesta Gornja Radgona
19.04.2021Sklep o lokaciji minimalnega zagotavljanja vode za pitje in osnovno higieno
19.04.2021Informacija o projektu “NEGOVSKE ZGODBE“
19.04.2021Informacija o odpovedi sejnin in dela plač funkcionarjev Občine Gornja Radgona za namen pomoči za potres v Petrinji/Hrvaška
16.04.2021Aktivnosti glede sprememb občinskih prostorskih aktov v občini
16.04.2021Odlaganje odpadkov v Zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni
15.04.2021Sofinanciranje nabave poveljniškega gasilskega vozila PV-1 v letu 2020
14.04.2021PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE v občini v letu 2020
13.04.2021ČISTILNA AKCIJA - Očistimo občino Gornja Radgona - 17. aprila 2021 v vseh KS
13.04.2021Članek NIJZ: “Nalezimo se dobrih navad – CEPIMO SE“
12.04.2021Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 7. aprila 2021
30.03.2021Zagotavljanje toplih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo - OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljata brezplačen topel obrok za učence in dijake iz Občine Gornja Radgona
30.03.2021Modernizacija občinskih cest v letu 2020
26.03.2021Nagovor župana o stanju in investicijah v naši občini ter pogledu v prihodnost
26.03.2021Obvestilo o delih na gradbišču v sklopu Obnove visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni
26.03.2021Informacija o rekonstrukciji čistilne naprave Gornja Radgona in video prispevek s predstavitvijo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
25.03.2021Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2021 z dne 25. 3. 2021
22.03.2021Izšlo Glasilo Občine Gornja Radgona, številka 7, marec 2021