sporočila za javnost

DatumNaslov
19.04.2021Sklep o lokaciji minimalnega zagotavljanja vode za pitje in osnovno higieno
19.04.2021Informacija o projektu “NEGOVSKE ZGODBE“
19.04.2021Informacija o odpovedi sejnin in dela plač funkcionarjev Občine Gornja Radgona za namen pomoči za potres v Petrinji/Hrvaška
16.04.2021Aktivnosti glede sprememb občinskih prostorskih aktov v občini
16.04.2021Odlaganje odpadkov v Zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni
15.04.2021Sofinanciranje nabave poveljniškega gasilskega vozila PV-1 v letu 2020
14.04.2021PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE v občini v letu 2020
13.04.2021ČISTILNA AKCIJA - Očistimo občino Gornja Radgona - 17. aprila 2021 v vseh KS
13.04.2021Članek NIJZ: “Nalezimo se dobrih navad – CEPIMO SE“
12.04.2021Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 7. aprila 2021
30.03.2021Zagotavljanje toplih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo - OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljata brezplačen topel obrok za učence in dijake iz Občine Gornja Radgona
30.03.2021Modernizacija občinskih cest v letu 2020
26.03.2021Nagovor župana o stanju in investicijah v naši občini ter pogledu v prihodnost
26.03.2021Obvestilo o delih na gradbišču v sklopu Obnove visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni
26.03.2021Informacija o rekonstrukciji čistilne naprave Gornja Radgona in video prispevek s predstavitvijo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
25.03.2021Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2021 z dne 25. 3. 2021
22.03.2021Izšlo Glasilo Občine Gornja Radgona, številka 7, marec 2021
12.03.2021Obvestilo o možnosti začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
09.03.2021Stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN za prostorsko enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
05.03.2021Večnamenska športna dvorana že dobiva svojo podobo