Odlok o ureditvi cestnega prometa

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvi cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 24/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2000
Datum objave:17.03.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 24/2000

Datum začetka veljavnosti:01.04.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.12.2011
Opombe:

Z dnem začetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 24/85 in 26/87).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem začetka veljave Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).