Odlok o občinskih cestah

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskih cestah
(Prepih - Uradne objave občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.02.1999
Datum objave:08.03.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave občine Gornja Radgona,
št. 21/99 z dne 08.03.1999

Datum začetka veljavnosti:23.03.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.12.2009
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o vzdrževanju in upravljanju javnih poti v občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 1/85, 17/86 in 26/87).