Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2005
Datum objave:01.03.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005

Datum začetka veljavnosti:16.03.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.02.2012
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70 z dne 01.02.2012).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2005 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o.
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.06.2005
Datum objave:01.07.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 12 z dne 01.07.2005

Datum začetka veljavnosti:16.07.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.02.2012
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70 z dne 01.02.2012).