Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.09.2015
Datum objave:01.10.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015 

Datum začetka veljavnosti:16.10.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Gornja Radgona preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99 z dne 15.04.1999).
Ta odlok se začne uporabljati 1. januarja 2016.