Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 83/1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.09.1999
Datum objave:14.10.1999
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 83/1999


OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 104/2000 in
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003

Datum začetka veljavnosti:29.10.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.03.2016
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/1996.

Ta poslovnik preneha veljati z dnem uveljavitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016 z dne 01.03.2016). Določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na delovna področja stalnih odborov in komisij se uporabljajo še do konstituiranja novega občinskega sveta.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 104/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2000
Datum objave:15.11.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/2000

Datum začetka veljavnosti:30.11.2000
2003 - Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.07.2003
Datum objave:15.08.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003

Datum začetka veljavnosti:30.08.2003