Odlok o uporabi grba Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o uporabi grba Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 51/1996)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.08.1996
Datum objave:13.09.1996
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 51/1996

Datum začetka veljavnosti:28.09.1996