Odlok o občinskem prazniku Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem prazniku Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 51/1996)

Organ sprejema:Občinski svet Občin Gornja Radgona
Datum sprejema:28.08.1996
Datum objave:13.09.1996
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 51/1996

Datum začetka veljavnosti:21.09.1996