Odlok o zastavi Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zastavi Občine Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 5/97 z dne 15.04.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.03.1997
Datum objave:15.04.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 5/97 z dne 15.04.1997

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006

Datum začetka veljavnosti:23.04.1999

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zastavi Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zastavi Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:01.06.2006
Datum objave:15.06.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 20 z dne 15.06.2006

Datum začetka veljavnosti:16.06.2006