Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o načinu financiranja političnih strank v  Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 33/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.04.2001
Datum objave:05.05.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 33/2001

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 16/2003

Datum začetka veljavnosti:20.05.2001

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2003 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 16/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.01.2003
Datum objave:17.02.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 16/2003

Datum začetka veljavnosti:03.03.2003