Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2002)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2002)
(Uradni list RS, št. 85/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.09.2002
Datum objave:04.10.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 85/2002

Datum začetka veljavnosti:05.10.2002