Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2005)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (2005)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.09.2005
Datum objave:15.09.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 13 z dne 15.09.2005

Datum začetka veljavnosti:15.09.2005